250181 - Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven

De gemeente Hengelo krijgt voor 2008, 2009 en 2010 jaarlijks € 300.000,- t.b.v. bewonersbudgetten. Het is de bedoeling dat deze bedragen via een vouchersysteem beschikbaar worden gesteld aan wijkbewoners. Om de invoering van het vouchersysteem eenvoudig mogelijk te maken is een modelverordening opgesteld met heldere kaders en voldoende ruimte voor lokale invulling. De gemeente dient uiterlijk 1 oktober door te geven of de modelverordening wordt overgenomen en welke wijken worden geselecteerd voor 2008. Wij stellen voor de modelverordening over te nemen met enkele aanpassingen gericht op de specifieke Hengelose situatie. Het college is vrij in de keuze van de wijken. Wij willen het budget dat in 2008 beschikbaar komt conform de verdelingssystematiek van de wijkbudgetten ten goede laten komen aan alle Hengelose wijken. Voor 2009 dient opnieuw een aanwijzing plaats te vinden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?