253422 - Verplaatsing Noordelijke komgrens Beckum

De provincie gaat de Haaksbergerstraat in Beckum van nieuw asfalt voorzien. Ook de rotonde Haaksbergerstraat – Wolfkaterweg zal van nieuw asfalt worden voorzien. In de huidige situatie ligt de rotonde binnen de bebouwde kom. Volgens de richtlijnen van het CROW zal bij de reconstructie van de rotonde de voorrangssituatie voor de fietsers wijzigen, zodat de fietsers in de voorrang liggen. Door het vele autoverkeer op de rotonde en de uitstraling van de rotonde zal de verkeersveiligheid op de rotonde voor met name de fietsers hierdoor verslechteren. Ook de doorstroming wordt sterk verslechterd hierdoor en zal leiden tot frustraties bij het gemotoriseerde verkeer. Door het verleggen van de komgrens naar de zuidzijde van de rotonde komt de rotonde buiten de bebouwde kom te liggen en kan de huidige voorrangssituatie worden gehandhaafd (fietsers uit de voorrang). Dit voorstel komt ook op nadrukkelijk verzoek van de provincie Overijssel. Voor het verleggen van de komgrens is een raadsbesluit nodig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?