256251 - 11e wijziging Beleidsbegroting 2008

Gerelateerde links

Conform afspraken wordt maandelijks op de agenda van de raad als laatste agendapunt opgevoerd de wijziging van de Beleidsbegroting. In deze wijziging worden verwerkt alle op dezelfde agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2008. Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze 11e wijziging 2008 zijn ook betrokken enkele technische aanpassingen van de begroting i.v.m. de doorwerking van eerdere raads- dan wel collegebesluiten uit 2007 en 2008. De wijzigingen als gevolg van de 2e Berap 2008 en aanvullende beleidsvoornemens Kadernota 2009-2012 worden via de 9e en 10e wijziging 2008 verwerkt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?