256264/256265 - Uitwerkingsvoorstellen kadernota 2007-2010/Kadernota 2009-2012

Gerelateerde links

Bij de vaststelling van zowel de Kadernota 2007-2010 als de Kadernota 2009-2012 is uitdrukkelijk bedongen dat van alle nieuwe beleidsvoornemens concrete uitwerkingsvoorstellen met begrotingswijzigingen aan de raad dienen te worden voorgelegd. Evenals vorig jaar is ook dit jaar in verband met een praktische uitvoering besloten de organisatie in de gelegenheid te stellen een gecombineerd voorstel betreffende uitwerkingsvoorstellen aan de raad voor te leggen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?