256772 - Toepassen art. 19. lid 1 WRO woning Bentelerweg 21a

Gerelateerde links

Door de familie Wielens is een bouwplan ingediend voor het oprichten van een rood voor rood woning op het perceel Bentelerweg 21a te Hengelo. Met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO is het mogelijk medewerking te verlenen aan het oprichten van een rood voor rood woning op het perceel Bentelerweg 21a te Hengelo. Het voeren van deze procedure is in principe aan de raad voorbehouden. Voorgesteld wordt deze bevoegdheid aan het college te delegeren. Er is tussen de gemeente Hengelo en de familie Wielens reeds een rood voor rood overeenkomst getekend.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?