256801 - Vaststellen bestemmingsplan zone Industrielawaai Wilderinkshoek

Het ontwerp van het bestemmingsplan Zone industrielawaai Wilderinkshoek heeft van 15 juli tot en met 25 augustus 2008 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven aanleiding het plan te wijzigen. Ook ambtshalve worden wijzigingen voorgesteld. Zo is het bestemmingsplan aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Gevraagd wordt in te stemmen met de behandeling van de ingebrachte zienswijzen zoals opgenomen in de “Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Zone industrielawaai Wilderinkshoek”. In de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Zone industrielawaai Wilderinkshoek” worden wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan voorgesteld. Gevraagd wordt het bestemmingsplan Zone industrielawaai Wilderinkshoek gewijzigd vast te stellen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?