257817 - Vaststellen Ruimtelijke Randvoorwaarden kavels Bornsedijk

Volgens de kaart behorende bij de welstandnota moeten er voor de te ontwikkelen woonwijk Dalmeden beeldkwaliteitsplannen worden opgesteld, waaraan de nieuwbouwplannen getoetst moeten worden. Indien er geen beeldkwaliteitsplan is vastgesteld moeten de bouwplannen volgens de welstandnota worden getoetst aan de welstandscriteria voor het deelgebied “buitengebied”. Dit is de reden dat voor de verschillende deelgebieden beeldkwaliteitsplannen worden vastgesteld. Voor de kavels aan de Bornsedijk die in het bestemmingsplan Dalmeden de bestemming “wonen” hebben gekregen (voornl. bestaande woningen) wordt geen beeldkwaliteitsplan opgesteld, maar hiervoor zijn deze aanvullende ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld, die voor de betreffende kavels gaan gelden als aanvulling op de welstandscriteria voor het deelgebied “buitengebied”. Deze “Ruimtelijke Randvoorwaarden kavels Bornsedijk” gaan na vaststelling door de raad deel uitmaken van de welstandsnota.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?