257887 - Toe te passen grondslagen bij de herzieningen van grondexploitaties

Bij de behandeling van de herziening van de grondexploitaties per 01.01.2007, op 25 juni 2007 in de commissie Bestuur, kwam aan de orde dat de raadsleden het op prijs zouden stellen wanneer de grondslagen – zoals deze worden toegepast in de grondexploitaties, reserves en voorzieningen – op voorhand door de gemeenteraad worden vastgesteld. De raad wordt voorgesteld om de grondslagen vast te stellen zoals deze in de herziening van de grondexploitaties per 01.01.2009 zullen worden toegepast. Daarna zullen de grondexploitaties worden herzien met toepassing van deze grondslagen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?