259355 - Evaluatie wijkgericht werken

In 2003 heeft de raad de nota Integraal Wijkgericht Werken vastgesteld. Daarmee werd een belangrijke stap vooruit gezet in de positionering van het wijkgericht werken in Hengelo. Centrale elementen binnen het Hengelose model waren de wijkplannen, die eens per vier jaar voor elke wijk worden opgesteld en accountmanagement voor sociaal en fysiek, dat sinds 2006 is ondergebracht bij de stadsdeelregisseurs. Inmiddels is de eerste cyclus van de wijkplannen bijna afgerond. Het programmaoverleg heeft de sectormanager Wijkzaken opdracht gegeven het wijkgericht werken in het algemeen en de wijkplannen in het bijzonder in 2008 te evalueren. In december 2007 heeft de Rekenkamercommissie het rapport Wijkgericht werken aangeboden aan de raad. Het rapport is voor ons belangrijke input voor de evaluatie van het wijkgericht werken, waarmee begin dit jaar een begin is gemaakt. Aanvullend hebben wij zowel intern als met professionele en maatschappelijke partners gesproken over het wijkgericht werken tot nu toe en de toekomstige positionering ervan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?