259526 - Nieuwbouw stadskantoor en verbouw stadhuis

Gerelateerde links

In het PvE Huisvesting zijn de argumenten van de gemeenteraad vertaald in de ambities voor uitstraling/ representativiteit, burgertoegankelijkheid, werkplekconcept en Duurzaam Bouwen. Ook wordt in het PvE Huisvesting aandacht besteed aan mobiliteit, huisvesting van de raad en het publieksplein. Bij de opstelling van dit PvE Huisvesting is geen rekening gehouden met een groei of krimp van het aantal werkplekken. Het uitgangspunt is de huidige formatieomvang welke momenteel 583 fte telt, hier zijn de buitenlocaties niet in meegerekend. Bovendien is er rekening mee gehouden dat de sector SZW (130 fte) verhuist naar de UWV-locatie en dat de afdeling Belastingen (22 fte) onderdeel wordt van het GBT. Het GBT neemt nu haar intrek in het huidige Stadskantoor maar na 2013 vormt het GBT geen onderdeel van de gemeentelijke huisvesting. Het stadhuis is opnieuw ruimtelijk ingedeeld en biedt dan plaats aan 110 werkplekken. In het nieuw te bouwen stadskantoor zullen dan nog 473 werkplekken gerealiseerd worden maar ook de publieke functies, de vergaderomgeving en een aantal facilitaire ruimten. Opgeteld is hiervoor 8.535 m2 nieuw te bouwen Bruto Vloer Oppervlak nodig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?