259538 - Koploperconvenant emancipatie allochtone vrouwen

Gerelateerde links

De achterliggende doestelling van de regeling Duizend en één Kracht is de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden in een kwetsbare positie te bevorderen. De gemeente Hengelo ontvangt hiervoor een subsidie ter hoogte van € 150.000,- als bijdrage voor projecten die de gemeente Hengelo in het kader van Duizend en één Kracht uitvoert. In principe zijn dit allemaal bestaande projecten en activiteiten, uitgezonderd activiteiten gericht op het emanciperen van allochtone mannen en oma’s. De Koploperovereenkomst is op 5 juni 2008 ondertekend door een achttal koplopergemeenten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 5 juni 2008 tot en met 31 december 2010. Het ambitieplan Duizend en één Kracht is in nauwe samenspraak met sectoren wijkzaken (afdeling wijkservice), sociale zaken en werk (afdeling juridische zaken en beleid) tot stand gebracht.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?