260154 - Programma en overzicht voorzieningen Onderwijshuisvesting 2009

Gerelateerde links

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het programma onderwijshuisvesting 2009. De in het programma 2009 opgenomen voorzieningen zijn gerangschikt op grond van de criteria zoals vermeld in bijlage 5 van de Verordening onderwijshuisvesting. Het programma geeft per prioriteit aan welke voorziening in 2009 noodzakelijk wordt geacht. De gemeente is in samenwerking met het onderwijsveld in 2008 gestart met het opstellen van een Integraal Huisvesting Plan. Dit IHP geeft inzicht in – en antwoordt op de toekomstige ruimtebehoefte. Het IHP heeft daarnaast ook betrekking op de kwalitatieve aspecten van onderwijshuisvesting. In het plan wordt een relatie gelegd met BSO en kinderopvang. Het IHP wordt in 2009 afgerond. Daarnaast is het project “Frisse Scholen” gestart. Dit onderzoek zal door de GGD worden uitgevoerd. Op het programma 2009 is de gemeentelijke bijdrage voor het onderzoek opgenomen. Met de schoolbesturen zullen nadere afspraken worden gemaakt over eventueel noodzakelijke aanpassingen en de bekostiging ervan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?