09G200762 - Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo

Gerelateerde links

Sinds januari 1997 wordt er gewerkt met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo. De verordening wordt geactualiseerd op basis van ledenbrieven van de VNG. Aanpassing van de verordening is noodzakelijk in verband met gewijzigde regelgeving, groepsgrootteverkleining in het vsozmlk, dualisme en klokuurvergoeding gym, en vereenvoudiging van het ruimtebehoeftemodel voor het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen van redactionele aard.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?