09G200819 - Grondtransacties Siemens Hart van Zuid (318337)

Door ter plaatse van Industrieplein 3 grond aan te kopen en bouwrijp te maken, worden voorwaarden gecreëerd voor behoud van Siemens in Hengelo en in Hart van Zuid. De locatie Industrieplein 3 maakt geen deel uit van de 1e fase grondexploitatie Hart van Zuid. De kosten en opbrengsten met betrekking tot Industrieplein 3 zullen worden meegenomen in een nog op te stellen grondexploitatie voor de 2e fase Hart van Zuid. Het saldo van kosten en opbrengsten is nihil. Het perceel waarop Siemens momenteel kantoor houdt (Industriestraat 12), maakt deel uit van de 1e fase Hart van Zuid en zal eveneens worden gekocht. Tot aan de oplevering van de nieuwbouw zullen de huuropbrengsten van Industriestraat 12 ten gunste van de grondexploitatie gebracht worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?