09G201035 - Verordening parkeerbelastingen 2010 (288432)

Het tarief voor een parkeervergunning bewoners in gebied 7 wordt op nihil gesteld. Het tarief voor een parkeervergunning bezoekers wordt alleen voor gebied 7b op nihil gesteld). Gelijktijdig wordt aan het college de bevoegdheid gedelegeerd om alsnog in tarief in te voeren, nadat een draagvlakonderzoek is gehouden. Het uurtarief voor het parkeren wordt met € 0,10 verhoogd en gelijktijdig wordt tariefdifferentiatie naar gebied ingevoerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?