266453 - Vaststelling beeldkwaliteitsplan Het Oosterbosch

Gerelateerde links

Voor het gebied “Het Oosterbosch” is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In 2001 is voor het gebied een bestemmingsplan opgesteld. Bij goedkeuring van dit plan door de provincie is aan een gedeelte van het plan goedkeuring onthouden, dit om waardevol groen te beschermen. De consequentie hiervan was dat het verkavelingsplan niet meer in de oorspronkelijke vorm uitgevoerd kon worden. Om deze reden zijn in de afgelopen tijd verschillende alternatieve verkavelingen getekend en besproken met zowel de gemeentelijke afdeling stedenbouw als de Oosterbosch VOF. Er is een definitieve verkaveling, welke past binnen het geldende bestemmingsplan. Aan deze verkaveling is een beeldkwaliteitsplan gekoppeld. Dit beeldkwaliteitsplan zal dienen als toetsingskader bij de beoordeling van bouwaanvragen door welstand.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?