271723 - 2e en 3e wijziging Beleidsbegroting 2009

Gerelateerde links

De 2e wijziging betreft een technische aanpassing van de Beleidsbegroting 2009 zonder budgettaire gevolgen voor het totaal van de programma’s. Ook heeft het geen invloed op de mutaties in reserves. Met deze wijziging is de door de raad vastgestelde Beleidsbegroting in overeenstemming met de onderliggende Productenraming 2009 en de in het financiële systeem opgenomen cijfers. In de 3e wijziging worden verwerkt alle op deze agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2009. Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze wijziging zijn ook betrokken enkele technische aanpassingen van de begroting i.v.m. de doorwerking van eerdere raads- dan wel collegebesluiten uit 2008 en 2009.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?