275472 - Kredietaanvraag tankautospuit

Gerelateerde links

Brandweer Hengelo heeft de beschikking over drie operationele tankautospuiten (hierna te noemen TAS) en een reserve-tankautospuit, die wordt ingezet voor instructies, oefeningen en als operationele tankautospuit bij reparatie en onderhoud van de reguliere tankautospuiten. De huidige reserve TAS is inmiddels 19 jaar oud en aan vervanging toe. Nut en noodzaak van een reserve TAS heeft zich inmiddels wel bewezen. Vervanging van de huidige reserve-TAS wordt daarom dringend aanbevolen. In verband met een reorganisatie van het brandweerkorps Enschede doet zich de gelegenheid voor om op korte termijn een vrij jonge TAS voor € 50.000 over te nemen. De jaarlijkse exploitatiekosten van de reserve- TAS, welke worden begroot op € 9.000 kunnen worden gedekt uit de opbrengsten uit verhuur aan de Hulpverleningsdienst Twente, buurgemeenten en opleidingsinstituut BOGO.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?