281133 - Inzet bestemmingsreserves ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid en WMO

De gemeente Hengelo wil zich de komende jaren actief inzetten op de ontwikkelingen rondom Welzijn, Wonen en Zorg. Op 11 juni 2008 is in het Platform Wonen, Zorg en Welzijn uitgesproken dat de gemeente Hengelo, de woningcorporaties, zorg- en welzijnaanbieders en het zorgkantoor, gaan samenwerken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dit heeft geleid tot ondertekening van het convenant Wonen, Welzijn en Zorg door alle betrokken partners op 23 juni 2008. De ontwikkelingen dienen verder – in nauw overleg met relevante partners - vorm te krijgen via de integrale wijkontwikkelingsvisies, wijkplannen en uitvoeringsprogramma’s. De voorgestelde projecten in de voortstellen voor inzet van de bestemmingsreserve oudrenbeleid en gehandicaptenbeleid leveren hier een bijdrage aan.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?