282783 - Realisatieovereenkomst Veldwijk Zuid

Op 20 december 2005 stelde het college van B&W de Samenwerkingsovereenkomst Berflo Es (SOK) vast. De SOK is op 23 maart 2006 door de gemeente Hengelo en de woningcorporaties St. Joseph Wonen en HBS Ons Belang (thans gefuseerd in de Hengelose Woningcorporatie) ondertekend. In de SOK spraken de partijen af dat zij voor de realisatie van de drie deelgebieden in de Berflo Es realisatieovereenkomsten gaan opstellen. De plannen voor het deelgebied Veldwijk Zuid 1e fase zijn inmiddels zover uitgewerkt dat een realisatieovereenkomst (ROK) is opgesteld. Deze realisatieovereenkomst Veldwijk Zuid 1e fase ligt nu ter besluitvorming voor. Het doel van de realisatieovereenkomst is om te komen tot uitvoering van de herstructurering van het deelgebied Veldwijk Zuid 1e fase. De 1e fase Veldwijk Zuid wordt globaal begrensd door de Hulsstraat, Kamperfoeliestraat, Klimopstraat, Goudenregenstraat. In de ROK maken partijen afspraken hoe zij tot realisatie van het deelgebied willen komen en hoe zij in de uitvoering met elkaar om gaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?