283981 - Advies Commissariaat voor de media m.b.t. de lokale omroep

Gerelateerde links

De Stichting Lokale Omroep Hengelo heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor verlenging van hun zendtijd met 5 jaar. Het Commissariaat vraagt vervolgens aan de gemeenteraad om advies te geven over de vraag of de omroepinstelling voldoet aan de eisen die deze Mediawet stelt. De stukken die aan de eisen ten grondslag liggen (zie bijlagen reg. nr. 267840 + 276517) zijn door ons gecontroleerd. We hebben geconstateerd dat de Stichting Lokale Omroep Hengelo voldoet aan het gestelde in de Mediawet. De gemeenteraad wordt voorgesteld om aan het Commissariaat voor de Media mede te delen dat de Stichting Lokale Omroep Hengelo voldoet aan de eisen die de Mediawet voorschrijft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?