284740 - Voorbereidingsbesluit Bentelerweg 21a

Gerelateerde links

Op het perceel aan de Bentelerweg 21a zijn de agrarische activiteiten beëindigd. Er is inmiddels een bouwplan ingediend ten behoeve van het oprichten van een ‘rood voor rood’ woning op dit perceel. Op 16 december 2008 is door de raad besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek middels toepassing van artikel 19, lid 1 WRO. Het nieuwe bestemmingsplan voor dit perceel is echter nog in voorbereiding. Om te voorkomen dat zich tussentijds op dit perceel ongewenste ontwikkelingen zullen voordoen is het noodzakelijk om een voorbereidingsbesluit te nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?