286470 - Investeringen begraaf- en gedenkpark Oldenzaalsestraat

In 2000 is de nota ‘Gedenkparken’ vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is de laatste jaren veel aandacht besteed aan verbetering van de dienstverlening en zijn een aantal voorzieningen op de begraafplaatsen in Hengelo uitgebreid/verbeterd. Op beide begraafplaatsen zijn Columbaria (urnenmuren) en asverstrooivelden aangelegd. De uitbreiding van de begraafplaats Deurningerstraat is in 2006 afgerond en in gebruik genomen. Op de begraafplaats Oldenzaalsestraat is een gedenkruimte gerealiseerd. Met name bij de uitvoerende sectoren Wijkzaken en Stedelijk beheer is volop aandacht voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De medewerkers hebben VCA-cursussen gevolgd en periodiek vinden er toolboxmetingen plaats. Hierdoor worden risico’s op ongevallen tijdens het werk sterk beperkt. Begin juni heeft de Arbo Unie een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd op de begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat. Uit de rapportage van de Arbo Unie blijkt dat een aantal investeringen noodzakelijk zijn om de V&G-aspecten voor eigen medewerkers en bezoekers op een acceptabel niveau te brengen. Begin juli heeft er een bouwtechnisch onderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het renoveren van de bestaande opstallen geen optie is. Dit vanwege de slechte bouwkundige staat en de sterk verouderde toestand waarin de huidige voorzieningen verkeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?