286563 - Participatie in Warmtenet Hengelo BV

Op basis van het raadsbesluit wordt de participatie en de financiering van Warmtenet Hengelo BV geregeld, met de daarbij behorende aandeelhoudersovereenkomst, statuten, bedrijfsplan en haalbaarheidsberekeningen. Bovendien kan de BV op zoek naar aanvullende (groen)financiering. Op basis van de berekende financiële scenario’s heeft het Warmtenet bestaansrecht. De risico’s zijn uitvoerig in beeld gebracht. De BV kan pas worden opgericht na instemming van de overige beoogde participanten (Twence, provincie Overijssel) en nadat een positieve verklaring is verkregen van de EU (mededingingsautoriteiten)

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?