286857 - Vaststelling Archiefverordening gemeente Hengelo 2009

De bestuurlijke kaders voor het beheer van documentaire informatie zijn verouderd. De kaders zijn vastgesteld in een tijd dat digitale informatie niet of beperkt beschikbaar was. De aansluiting met de Archiefwet 1995 is onvoldoende en de kaders zijn niet aangepast aan het dualisme. Dit voorstel heeft tot doel om de kaders voor het beheer van informatie te actualiseren. De raad wordt gevraagd om de bestaande Archiefverordening te vervangen door een nieuwe Archiefverordening. Tegelijkertijd wordt het Post- en Archiefbesluit vervangen door het Besluit Informatiebeheer. Hiertoe heeft het college reeds besloten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?