291081 - Rapportage krediet uitvoeringskosten 1e fase Hart van Zuid

Voor diverse uitvoeringskosten zoals nodig voor de realisatie van de 1e fase Hart van Zuid is op 25 september 2007 € 23,7 miljoen krediet ter beschikking gesteld. Per 31/12/2008 is hiervan € 14,4 miljoen uitgegeven. Op basis van de herziene grondexploitatie per 01/01/2009 is € 4,3 miljoen krediet nodig in 2009. € 3,1 miljoen kosten die aanvankelijk in de jaarschijven 2007-2009 waren opgenomen, worden gerealiseerd na 2009. Per saldo zal afgerond € 1,8 miljoen van de in het krediet opgenomen kosten (met name onvoorzien) niet gerealiseerd worden. Doordat per saldo € 1,8 mln. binnen het krediet geraamde kosten niet gerealiseerd wordt, had het resultaat van de grondexploitatie van de 1e fase Hart van Zuid moeten verbeteren. Het resultaat van de per 01/01/2009 herziene grondexploitatie is niet verbeterd ten opzichte van de grondexploitatie waarop de kredietaanvraag gebaseerd is (herziening 01/01/2007). Dit kan onder andere verklaard worden doordat het exploitatiegebied is uitgebreid met een aantal op zich onrendabele percelen zoals Ottoweg 2 en 4, Willem de Clerqstraat 5, 7 en 9 en Loweg 7 en doordat de grondopbrengsten later gefaseerd zijn.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?