296959 - Alternatieve financiële voorwaarden erfpacht bedrijfskavels

Gerelateerde links

Meer dan voorheen zal de gemeente de komende jaren worden geconfronteerd met verzoeken van ondernemers om bedrijfskavels in erfpacht uit te geven. Met name omdat banken als gevolg van de financieel economische ontwikkelingen terughoudend zijn geworden bij het verstrekken van leningen aan bedrijven, biedt uitgifte in erfpacht de mogelijkheid om de financieringsbehoefte van bedrijven te verminderen. Een voordeel van erfpacht is dat de ondernemer zijn bancaire financiering volledig kan aanwenden voor de realisatie van de opstallen, de inrichting daarvan alsmede de eigenlijke bedrijfsactiviteiten, terwijl zijn bedrijfskavel door de gemeente als het ware wordt voorgefinancierd. De algemene erfpachtvoorwaarden komen niet altijd tegemoet aan de wensen van partijen. Met name de vijf-jaarlijkse herziening van de canon leidt tot financiële onzekerheid voor zowel erfpachter als gemeente. Waar dit voor de gegadigde-erfpachter problemen oplevert willen wij hem een alternatief bieden. Dit advies geeft daarvoor de uitgangspunten. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat het alternatief uitsluitend van toepassing kan zijn bij nieuwe uitgiften. Reeds gesloten erfpachtovereenkomsten blijven onveranderd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?