298162 - Subsidieaanvraag Techniekmuseum HEIM / Uitkering uit fonds ‘Reserve Communicatiebeleid’

Sinds het HEIM naar de voormalige Wilhelminaschool is verhuisd, is het aantal bezoekers en de omvang van inkomsten door sponsoring gestegen. Het HEIM zit in de lift. Om de grotere stroom bezoekers en donaties te kunnen bestendigen is wel steeds voortdurende investering noodzakelijk – zowel qua programmering als in financiële zin: de ‘kost gaat nog steeds voor de baat uit’. Daardoor heeft het HEIM nog geen sluitende begroting kunnen presenteren. Duidelijk is dat de kosten van de annuïteit van de gemeentelijke lening zwaar drukken op de begroting. Om het HEIM de mogelijkheid te bieden een financieel solide basis te bereiken zijn extra maatregelen nodig. Deze behelzen een verder uitstel van rente en aflossing van de gemeentelijke lening tot 2012 en het beschikbaar stellen van een bedrag uit het gemeentelijk fonds ‘Reserve Communicatiebeleid’ om met dit bedrag te zijner tijd een deel van de lening af te lossen. Daarnaast kan het HEIM de in de begroting opgenomen post voor jaarlijkse afschrijving van het gebouw van € 103.000,-- schrappen. Bevriezen van de aflossing van de lening tot 2012 heeft voor de komende jaren jaarlijks een positief effect op de begroting van € 93.000,--. Verlaging van de lening conform bovenstaand voorstel heeft als effect dat de annuïteit van de lening vanaf 2012 met € 32.000,-- omlaag gaat.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?