298789 - Inzet Rijks-GSB Middelen Twentekanaal

Gerelateerde links

In het kader van het Grotestedenbeleid III (GSB III) zijn, door het Rijk, middelen toegekend voor de revitalisering van het bedrijventerrein Twentekanaal. Het GSB III bestrijkt de periode 2005-2009. Een deel van de middelen zijn beschikbaar voor de het bedrijven terrein Twentekanaal. In dit voorstel wordt een aantal deelprojecten benoemd waaraan de middelen zijn gekoppeld. Uitvoering van de projecten zal nog dit jaar plaats vinden. Het gaat hierbij om de aankoop van gronden, het aanpassen van de damwanden Twentekanaal, de aanleg van groen langs de Havenkade, een update van het masterplan Twentekanaal en het uitvoeren van diverse studies.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?