299377/300638 - Strategisch plan aandeelhoudersschap Twence

In uw vergadering van 2 september jl. heeft u oriënterend gesproken over dit regioraadsvoorste. Met inachtneming van de resultaten hiervan heeft het college een raadsvoorstel voorbereid. U werd nu gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling. Uw raadsbesluit op 13 oktober a.s. neemt uw vertegenwoor-diger in de regioraad mee tijdens de regioraad van 14 oktober. Samen met het onderwerp "gebiedsdocument Twente" (zie volgende agendapunt) zijn dit regioraadonderwerpen die moeten voldoen aan de zogeheten 10-weken-termijn.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?