299677/300638 - Strategisch plan aandeelhoudersschap Twence

Gerelateerde links

De raad werd voorgesteld: In te stemmen met de beslispunten herziening aandeelhouderschap Twence (blz. 13 nota), met inachtneming van de volgende opmerkingen: Paragraaf 1 punt 6: niet instemmen met garantstellingen, wel de mogelijkheid scheppen om onder strikte voorwaarden zelf een lening te verstrekken, mits niet in strijd met Wet Fido en met een renteopslag om de risico's te dekken; Paragraaf 2 punt 3 met nadruk betrekken bij de besluitvorming over Warmtenet, als in het advies aangegeven. Er mag geen sprake zijn van verplichte afname bij Twence bij duurzame projecten, alsmede van het compenseren van een lager financieel rendement; Standpunt van de gemeente Hengelo zal worden ingebracht door AB- en DB leden

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?