304499 - Nota Lokaal Gezondheidsbeleid “Gezond leven in Hengelo”

De nota “Gezond leven in Hengelo” moet bijdragen aan een gezondere samenleving en biedt de gemeente een handvat bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid. Voorafgaand aan het opstellen van de nota, hebben de veertien Twentse gemeenten samen met de GGD Regio Twente een regionale gezondheidsnota opgesteld. Hierin zijn keuzes gemaakt voor het lokale gezondheidsbeleid voor de komende periode. Omdat de gemeente Hengelo meer dan regionaal bepaald wil inzetten voor haar burgers is het regionaal vastgestelde beleid aangevuld met specifiek op Hengelo gericht gezondheidsbeleid. Dit heeft geresulteerd in de gezondheidsnota “Gezond leven in Hengelo”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?