307611 - Vaststellen bestemmingsplan Stoomleiding Twence - Akzonobel

Na voorafgaande publicatie in Typisch Hengelo en de Staatscourant heeft het ontwerp bestemmingsplan Stoomleiding Twence-AkzoNobel van 26 juni tot en met 6 augustus 2009 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn vijf schriftelijke zienswijzen ingediend. In de “Nota zienswijzen – ontwerp bestemmingsplan Twence-AkzoNobel” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen werd voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Stoomleiding Twence-AkzoNobel op enkele punten te wijzigen. Tevens werden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Stoomleiding Twence-AkzoNobel”.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?