309178 - Kunstopdracht Huys Hengelo

Kunstenaar Martin Riebeek heeft in opdracht van de gemeente Hengelo een Definitief Ontwerp gemaakt voor de invulling het voormalig Huys Hengelo in Thiemsland. Hij heeft hier naar tevredenheid invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie om een kunstwerk te maken van bovenregionaal niveau. Een gedeelte van het kunstbudget is nog niet ingevuld. Wij achten het momenteel niet verantwoord om aanvullende financiering te zoeken voor dit kunstproject. Wij menen dat het merendeel van de buurtbewoners van Thiemsland sterk afwijzend zal reageren op ‘De Tijdmachine’ van Riebeek. Het draagvlak voor het kunstwerk ontbreekt. Vervolgtraject: Riebeek per brief op de hoogte stellen van het besluit (mondeling gesprek heeft al plaats gevonden) En opstarten van een nieuw proces m.b.t. invulling locatie voormalig Huys Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?