309321 - Voortgang verkoopproces Essent-RWE

Gerelateerde links

Op 14 april jl. heeft uw raad met instemming kennisgenomen van het voorgenomen besluit van het college t.a.v. de aanbieding van de aandelen Essent aan RWE. Als gevolg van een uitspraak van de rechter moet de overdracht van de kerncentrale in Borssele, waarin Essent een 50% belang heeft, buiten de overdracht aan RWE worden gehouden. De oplossing voor de gevolgen van deze ontwikkeling, die ons op 2 september jl. heeft bereikt, heeft invloed op het proces en de inhoud van de verkoop. De gemeente heeft de mogelijkheid om zich vóór 22 september a.s. uit de overeenkomst terug te trekken. Gezien het feit dat uw raad ook nadrukkelijk bij de eerdere afwegingen is betrokken, doet ons college u het voorstel om met instemming kennis te nemen van verschillende aspecten van de ‘closing’ met RWE.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?