309347 - 2e beleidsrapportage 2009

Gerelateerde links

Basis voor de rapportage is de vernieuwde Beleidsbegroting 2008-2011, jaarschijf 2009, alsmede het op 13 februari 2007 vastgestelde raadsvoorstel kadernota 2007 - 2010 en de kadernota 2009 - 2012 vastgesteld op 24 juni 2008. Uitgangspunten voor deze rapportage zijn: - een inhoudelijke toelichting per programma op te verwachten afwijkingen > € 50.000 of meer dan 10%. - een vermelding van bestuurlijk relevante ontwikkelingen. - een inhoudelijke toelichting op politiek relevante afwijkingen van activiteiten uit het beleidsprogramma. Dit is een toelichting op de eerste W - vraag: wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt. - een inhoudelijke toelichting op gesignaleerde afwijkingen van de beoogde prestaties. Dit is een toelichting op de tweede W - vraag: wat moesten we daarvoor doen en wat hebben we er voor gedaan. - een toelichting op de gesignaleerde afwijkingen op de paragrafen uit de beleidsbegroting.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?