309370 - Invoering wet investeren in jongeren

Gerelateerde links

Op 1 oktober 2009 werd de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. Deze wet introduceert een werkleerrecht voor jongeren van 16 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar. Jongeren komen niet langer in aanmerking voor bijstand volgens de Wet werk en bijstand. Door deze wet wijzigen een aantal verordeningen, die door de Raad opnieuw moeten worden vastgesteld. Het gaat dan om de re-integratieverordening, de maatregelenverordening, de toeslagenverordening, de verordening cliƫntenparticipatie en de fraudeverordening.
Behandeld in:

raadscommissie sociaal 29 september 2009

raadsvergadering 13 oktober 2009

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?