310031/302278 - Planschade Frank Santmanstraat/Polsbosje

De heer A.E. Kalsbeek, Deldenerstraat 106, 7551 AJ Hengelo, heeft verzocht hem een planschadevergoeding ex art. 49 WRO toe te kennen in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Polsbosje e.o.”. Op grond van de planvergelijking concludeert de schadebeoordelingscommissie dat onder de werking van het oude plan Buitengebied 1974 op zijn eigendommen nabij de Nieuwe Grensweg geen horecabedrijf gerealiseerd had kunnen worden. Om die reden is de door hem ingediende bouwvergunning in 1981 afgewezen. De vaststelling van het bestemmingsplan “Polsbosje” heeft daarom niet geleid tot een planologische verslechtering. Voorgesteld wordt daarom het planschadeverzoek af te wijzen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?