312524 - Exploitatieplan Stoomleiding Twence – AkzoNobel

Gerelateerde links

Op grond van artikel 6.12 Wro is het niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van kosten anderszins verzekerd is. De gemeente heeft met Twence en AkzoNobel, die op grond van het bestemmingsplan “Stoomleiding Twence-AkzoNobel” binnen het plangebied nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen, afspraken gemaakt over onder andere het kostenverhaal. Voor het bestemmingsplan “Stoomleiding Twence-AkzoNobel” is dus geen exploitatieplan opgesteld, zodat de raad expliciet heeft besloten dat voor dit plan geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?