313075 - Kredietaanvraag conversie beheersystemen drainage

De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION; ook wel grondroerdersregeling genoemd) is een wettelijke regeling die informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en gravers (grondroerders) verplicht stelt. De wet is op 15 februari 2008 ingevoerd. Inmiddels bevinden we ons in de tweede fase van de invoering van de wet. In deze fase moeten we als gemeente onze beheersystemen up to date maken. Uit een door Arcadis uitgevoerde quickscan blijkt dat 1.800 uur nodig is voor het uitvoeren van deze conversie. Het zwaartepunt ligt bij het intekenen van drainagegegevens. In het recentelijk vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan is voor deze conversie € 50.000,- gereserveerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?