317307 - Grondslagen voor herzieningen grondexploitaties per 1 januari 2010

De gemeenteraad wordt gevraagd:

a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2010 de volgende grondslagen worden gehanteerd:
- Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, XL Businesspark Twente (RBT) en Westermaat Campus, waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt;
- Indexering van de kosten: 2010, 2011 en 2012 0% per jaar en na 2012 3% per jaar;
- Indexering van de grondopbrengsten:
  o Voor Woningbouw: 2010, 2011 en 2012 0% en na 2012 2% per jaar;
  o Voor Bedrijvigheid en overige grondopbrengsten: 2% per jaar vanaf 1 januari 2010.

b) kennis te nemen van:
- De werkwijze van het ramen van de plankosten; 
- De werkwijze van het ramen van de civiele kosten.

c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd:
- Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd;
- Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?