319352 - Veiligheidsregio Twente: onderdeel brandweer

Gerelateerde links

In Nederland wordt al enige jaren gewerkt aan de versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, een traject waarin de brandweer een belangrijke pijler vormt. Vijfentwintig veiligheidsregio's worden gevormd en basisvereisten worden wettelijk vastgelegd. Voor de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio Twente is een convenant afgesloten met de minister van BZK. De intentie tot verdere regionalisering van de brandweer in Twente is wellicht de meest aansprekende afspraak uit dit convenant. Conform bestuurlijke wens zijn twee scenario's: 'een Twentse brandweer met lokale basisbrandweerzorg' en 'een Twentse brandweer' door een adviesbureau onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn opgetekend in het rapport 'Brandweer Twente - Advies scenario's' en zijn afgestemd met vertegenwoordigers van elke brandweer en gemeente. Het rapport sluit af met een advies over het te volgen scenario. PLAATSGEVONDEN

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?