271539 - Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Hengelo

De huidige Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Hengelo zijn gedateerd. Er zijn in Netwerkstadverband nieuwe gemaakt. Die worden per deelnemende gemeente vastgesteld door het college. De oude Algemene inkoopvoorwaarden zijn door de raad vastgesteld en moet dan ook door de raad worden ingetrokken. Na intrekking per 15 maart 2009 zullen de nieuwe Algemene inkoopvoorwaarden gaan werken per 15 maart 2009. Ter voorbereiding zal in de organisatie ter zake voorlichting worden gegeven over inhoud en werking en toepassing van de Algemene inkoopvoorwaarden.

Behandeld in

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?