09G200837 - Kredietaanvraag HOV Enschede – Hengelo

In de komende jaren zal een doorstroomas voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen Hengelo en Enschede worden aangelegd. Het beperkte beschikbare geld van de gemeente maakt het nodig dat dat gefaseerd wordt uitgevoerd. Een belangrijk knooppunt, tevens knelpunt, is de kruising Boekweitweg - Enschedesestraat - Kuipersdijk. Daarom zal deze kruising als eerste worden gereconstrueerd. Daarvoor moeten bestaande panden aan de Boekweitweg en Enschedesestraat aangekocht worden. Voor de Enschedesestraat is, in samenwerking met Enschede voor de Hengelosestraat, een ontwerp getekend voor een nieuwe inrichting. Daarin zitten maatregelen voor ongehinderd openbaar vervoer en verkeersveiligheidsmaatregelen. De definitieve uitvoering daarvan wordt nog wat uitgesteld. De verkeersveiligheid op de Hengelose- en Enschedestraat staat uitstel echter niet toe. Daarom is er een variant gemaakt waarbij vooral met markering de Enschedesestraat aangepast zal worden. Dit is een voorstel om planvorming, aankoop en aanleg te kunnen bekostigen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?