09G200856 - Vaststelling bestemmingsplan Wozoco

Na voorafgaande publicatie in Typisch Hengelo en de Staatscourant heeft het ontwerp bestemmingsplan WOZOCO Beckum van 21 augustus 2009 t/m 1 oktober 2009 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn drie schriftelijke zienswijzen ingediend.

In de “Nota zienswijzen – ontwerp bestemmingsplan WOZOCO Beckum” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan WOZOCO Beckum op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan WOZOCO Beckum”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?