09G200900 - Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer Hengelo – Bad Bentheim

Gerelateerde links

Gezien het belang voor Hengelo en de ontwikkeling van het Centraal Station Twente wordt de raad voorgesteld het initiatief te omarmen en in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage. De pilot kan dan in 2010 van start gaan, onder de aanname dat het Ministerie van V&W substantieel bijdraagt aan de kosten van de pilot. Deze worden voor de totale duur van de pilot geraamd op bijna 6 miljoen euro.
Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?