09G200907 - Kredietaanvraag Wozoco Beckum

De realisatie van de Wozoco past binnen de structuurvisie Beckum. De structuurvisie is door de Raad vastgesteld op 25 september 2007. Destijds zijn er geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de visie. Tijdens de voorbereiding van de plannen door Welbions is gebleken, dat de financiering moeilijk was te realiseren. Om de bouw van de Wozoco mogelijk te maken heeft het college besloten een aantal kosten voor rekening van de gemeente Hengelo te nemen. Voorgesteld wordt de financiële dekking te realiseren uit de reserve Volkshuisvesting, de reserve Mobiliteit en een beroep op de algemene reserve. Als de Raad besluit het krediet ter beschikking te stellen, kan het handbalveld worden verplaatst en de ontsluitingsweg (inclusief riolering en verlichting) worden aangelegd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?