09G200926 - Verkoopovereenkomst grond Staringstraat/Zwavertsweg

De Stichting Aveleijn SDT heeft verzocht om een perceel grond aan te kopen op de hoek van de Staringstraat / Zwavertsweg. Omdat de bestemming "gemengde doeleinden" reeds is gerealiseerd en er verder geen belemmeringen bestaan tegen de voorgenomen verkoop, wordt geadviseerd over te gaan tot de verkoop. Overwegingen: - De gemeente kan middels de verkoop opbrengsten realiseren en daarmee de reserve van Grondzaken verhogen - De Stichting Aveleijn kan de voorgenomen renovatie cq. -uitbreiding van haar vestiging aldaar realiseren De grond wordt verkocht in de staat waarin die zich op dit moment bevindt. De koopsom, groot € 229.320,- is gebaseerd op een grondprijs van € 180,- per m2, zoals als minimumgrondprijs is opgenomen in de Grondprijsnotitie 2009. Het totale oppervlak van het kavel is ca 1274 m2.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?