09G200981 - Vervolg inzet impuls Brede Scholen, Sport en cultuur

Gemeente Hengelo neemt vanaf 2008 deel aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. In het schoolseizoen 2008-2009 is ervaring opgedaan met een aantal pilots. Op basis van de positieve ervaringen uit de pilots en een verkenning in het veld over het vervolg van de inzet van combinatiefuncties wil het college een vervolg geven aan de inzet van combinatiefunctionarissen. Daarom wordt de raad gevraagd de cofinanciering vanuit het Rijk ( € 144.077,-) te bestemmen voor het aanstellen van combinatiefuncties die passen binnen de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Ter kennisname is de vastgestelde notitie "vervolg inzet Impuls brede scholen, sport en cultuur" bijgevoegd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?