09G200990 - KPMG onderzoek “Beheer en exploitatie gesubsidieerde instellingen”

Gerelateerde links

Met het vaststellen van de kadernota in juni 2008 door de raad, is aan het college de opdracht verstrekt om het traject “kwaliteitsverbetering van de subsidierelaties” op te starten. Als onderdeel van dit traject is door KPMG, beperkt tot het wijkwelzijnswerk, het volgende onderzocht:

  • Het beheer en de exploitatie van gesubsidieerde instellingen
  • Beleid met betrekking tot maatschappelijk vastgoed

Van de uitkomsten van het onderzoek is een rapport opgesteld.
Het college heeft kennis genomen van het rapport van KPMG en de reactie hierop van de Vereniging van
Wijkwelzijnsvoorzieningen. Naar aanleiding van het rapport worden de volgende stappen gezet:
- de subsidierelatie met het welzijnswerk wordt in overleg met subsidieontvangers verzakelijkt
- er wordt op korte termijn een werkgeversinstituut gerealiseerd, hiertoe worden verschillende opties uitgewerkt
- het klein onderhoud wordt definitief ondergebracht bij de gemeente Hengelo
- met de wijkwelzijnsvoorzieningen wordt over het eigendom van de accommodaties en speelvoorzieningen gesproken
- met de instellingen wordt in gesprek gegaan over het draagvlak en de mogelijkheden vanprofessionalisering van het beheer en de exploitatie

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?